BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ
En a els casos que l’Usuari reveli els Seves tats a través dels formularis de contacte de EXPRESSA, AQUEST a QUALSEVOL Moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a contacto@expressa-t.com.

RESPONSABILITAT USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés ALS websites com l’us que Pugui Fer de la informació i Continguts inclosos en ELS MATEIXOS, seran d’exclusiva Responsabilitat de qui ho realitzi. Per Tant, l’us que Pugui Fer de la informació, imatges, Continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del MATEIX, estarà supeditada a la Legalitat, va seguir nacional o internacional, aplicable, aixi com ALS principis de bona fe i Ús LICIT per part dels Usuaris, Als quals seran totalment responsables de este accés i l’CORRECTE Ús. Els Usuaris estaran obligats a Fer 1 Ús raonable dels serveis o Continguts, sota el Principi de bona fe i amb respecte a la Legalitat Vigent, a la moral, als l’ordre público, Als bons costums, Als drets de TERCERS o de la pròpia empresa, amb tot, segons els possibilitats i Fins pèls quals estan concebudes. EXPRESSA no assumeix responsabilitats, ja siguin l Directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal Ús dels serveis o Continguts realitzat pèls Usuaris o TERCERS.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En Compliment del Deure d’informació contemplat a l’article 10 del Vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web és EXPRESSA amb domicili a Tarragona i amb la gestió de l’domini d’Internet www.expressa-t.com, inscrit en el registri corresponent, atenent a comunicacions USUARIS i / o interessats a través del mail contacto@expressa-t.com .
QUALSEVOL Altra activitat comercial, mercantil o administrativa és Responsabilitat de l’Empresa esmentada anteriorment, a propietària de este domini, que opera amb la marca Expressa.

Patrocina

Partners

Suporters